SOLBET Terazyt S Baranek 4.2

Podstawowe dane

  • Producent: SOLBET

Opis

Szlachetna Zaprawa Tynkarska do nakładania ręcznego Wyrób zgodny z wymogami normy nr PN-EN 998-1 . Posiada Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny HK/B/0577/06/2008 , Deklarację Zgodności nr 1-17.04.2012r.

29,90

Dostępność: dostępny

Dodaj do koszyka

Szlachetna Zaprawa Tynkarska do nakładania ręcznego
Wyrób zgodny z wymogami normy nr PN-EN 998-1.
Posiada Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny HK/B/0577/06/2008,
Deklarację Zgodności nr 1-17.04.2012r.

Szlachetna zaprawa tynkarska Terazt S Baranek przeznaczona jest do ręcznego wykonywania cienkowarstwowych wypraw elewacyjnych na warstwach zbrojonych w systemie SOLBET TERMO.
Zaprawą można również wykonywać wyprawy tynkarskie na podłożach betonowych , tradycyjnych tynkach, podłożach gipsowych oraz na płytach gipsowo-kartonowych, gipsowo-włóknowych itp. Zaprawa znakomicie nadaje się do malowania różnego typu atestowanymi farbami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

Proporcje suchej mieszanki do wody

ok. 0,17÷0,21 l wody na 1 kg zaprawy

Gotowość zaprawy do pracy

po 10 min

Wykonywanie robót na ścianie w temperaturze

+5°C ÷ +25°C

Odporność na temperatury

-30°C ÷ +60°C

Czas zużycia

1,5  godziny

Zużycie masy tynkarskiej

2,5 -3,0 kg/m2 dla ziarna 1,5 mm; 3,0 -3,5 kg/m2 dla ziarna 2,0 mm;

Przechowywanie

12 miesięcy od daty produkcji w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach (zalecane przechowywanie na paletach). Chronić przed wilgocią podczas transportu oraz składowania.